Obróbka strumieniowo-ścierna wykonywana przez naszą firmę

  • Oferujemy metody obróbki: piaskowanie, szkiełkowanie, śrutowanie,
  • Materiały jakie poddajemy obróbce: aluminium, stal, stal nierdzewna,
  • Jesteśmy w stanie wykonać obróbki gabarytowe i wielkogabarytowe.

Co to jest obróbka strumieniowo-ścierna?

Obróbka strumieniowo-ścierna (potocznie nazywana: piaskowaniem, szkiełkowaniem lub śrutowaniem) należy do obróbek powierzchniowych. Podczas „piaskowania” wprowadzane są w ruch (w zależności od typu urządzenia – za pomocą sprężonego powietrza lub koła rzutowego) ziarniste media, kierowane na obrabianą powierzchnię.

Efekty piaskowania są podobne do szlifowania. Czyszczona powierzchnia jest jednak zazwyczaj o wiele gładsza i nie ma problemów z czyszczeniem trudno dostępnych rogów lub zakrzywień.

Technologia oczyszczania podzespołów i detali w kabinach śrutowniczych

W kabinach śrutowniczych głównym medium jest śrut staliwny ostrokrawędziowy o różnorodnych średnicach. Istnieją również mobilne urządzenia, tzw. oczyszczarka, piaskarka. Pozwalają na wykonywanie pracy na zewnątrz. W tym przypadku jako ścierniwo wykorzystywane są: piasek, szlaka pomiedziową (żużel pomiedziowy), elektrokorund, kulki szklane.

Bezpieczeństwo pracownika wykonującego obróbkę na hali lub na zewnątrz

Pracownik wykonujący obróbkę strumieniowo-ścierną powinien zostać wyposażony w ubrania ochronne zaopatrzone, w hełm z dopływem świeżego powietrza do oddychania.

Podczas piaskowania uderzające drobiny piasku (zazwyczaj oczyszczonego poprzez przesiewanie) mogą dostać się do płuc pracownika. Przy dłuższej pracy może wywołać jedną z chorób pylicznych, dlatego niedopuszczalne jest stosowanie suchego piasku kwarcowego jako ścierniwa lub dodatku do innych ścierniw. Może on być wykorzystywany jedynie w technologiach pneumatycznych mokrych i wilgotnych.

Co ma na celu obróbka strumieniowo-ścierna?

  • oczyszczanie powierzchni – usunięcie starych powłok malarskich, rdzy, zendry i innych zanieczyszczeń,
  • ujednolicenie powierzchni – usunięcie skutków poprzednich obróbek,
  • rozwinięcie powierzchni – nadanie odpowiedniej chropowatości w celu przygotowania powierzchni pod malowanie, metalizację natryskową, laminowanie.

Na rezultaty obróbki (parametry powierzchni) mają ogromny wpływ czynniki takie jak: czyszczony materiał, rodzaj użytego ścierniwa, rozmiar ziarna, kształt ziarna, prędkość śrutu.

Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej

Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej (zestaw do piaskowania, maszyny do piaskowania):

  • urządzenia pneumatyczne, inżektorowe – ścierniwo zostaje zassane do pistoletu poprzez powstałe w nim podciśnienie (do pistoletu dochodzą dwa węże),
  • ciśnieniowe – ścierniwo jest podawane do dyszy pod ciśnieniem ze specjalnego zbiornika (jeden przewód dochodzący do dyszy),
  • urządzenia turbinowe (wirnikowe, z kołem rzutowym) – elementem nadającym ruch ścierniwa są łopatki wirującej turbiny.

P.H.U Kal-Met Barbara Kalicka

(+48) 59 861 26 89

Przydatne linki

Copyright © 2020 KAL-MET techniki łączenia. All rights reserved.

Add to cart